I ett säkerhetssystem måste
alla länkar i kedjan fungerar.

 

Projektering  Fenix Security har en SBSC-certifierad Behörig larmingenjör

Vi har  kunskap om att projektera alla typer av larmsystem. Vi har även certifierad kompetens av Svensk Brand- och SäkerhetsCertifiering AB (SBSC).
 

Installationer Fenix Security innehar Polistillstånd för larminstallationer

Fenix Security har tillstånd av polisen för larminstallationsverksamhet. All vår personal är dessutom tekniker med kunskap och lång erfarenhet av installationer av larm-, kamera- och passagesystem. Vi garanterar att du blir nöjd.

 

Teknisk service

Genom vår serviceberedskap står våra tekniker till våra kunders förfogade för att snabbt avhjälpa eventuella fel. Det ska vara tryggt att vara kund hos oss.

 

Revisioner

Inget är för evigt, men med hjälp av löpande kontroller av ditt larmsystem kan vi säkerställa att ditt säkerhetssystem fungerar då du behöver det som mest.

 

Larmcentral

Hos oss köper du tryggt dina larmcentralstjänster och får alltid garanterat rätt åtgärd tack vare vår kvalitetssäkrade åtgärdsinstruktion.

 

Utryckningar

Vi samarbetar med alla stora vaktbolag i Östergötland. Genom vissa vaktbolag erbjuder vi dessutom t.ex. fria utryckningar och andra specialtjänster.

 

 

 

  Telefon: 013-130580  -   Mobil: 0701-701080  -